Współpraca Zarządu Oddziału SITPChem z Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach (GCE) została określona w Porozumieniu podpisanym w 2016 roku.    Jego celem była promocja chemii wśród młodzieży.              W efekcie Porozumienia, dzięki przychylności  Dyrektor GCE – Pani Bogumiły Kluszczyńskiej,  powstał – i przetrwał do chwili obecnej – program pt. „Tajemniczy  Świat Chemii”. Są to praktyczne ćwiczenia laboratoryjne, które prowadzą nauczyciele chemicy z GCE, a odczynniki chemiczne niezbędne do ich przeprowadzenia zapewnia STPChem. Uczniowie mają do wyboru jeden z trzech tematów:

– Tajniki kosmetyków,

– Barwy chemii,

– Bioplastik w otoczeniu. 

W kolejnych latach największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia na temat: „Tajniki kosmetyków”, podczas których uczniowie wytwarzali mydełka, kremy i śmietanki do rąk, błyszczyki do ust i mogli zabrać swoje produkty do domu. Ogromne zadowolenie towarzyszyło też zajęciom „Barwy chemii”, gdy po prawidłowo wykonanym doświadczeniu,  w probówkach pojawiały się kolorowe produkty różnych reakcji chemicznych.

Podobnie jest w bieżącym roku; w zajęciach w laboratorium chemicznym GCE  w Gliwicach uczestniczyło 86 uczniów ze Szkół Podstawowych z Gierałtowic, Pilchowic, Żernicy i Wielowsi. 

Pomysłodawczyni i dobry duch tego przedsięwzięcia, Członkini Zarządu Oddziału SITPChem – Pani Krystyna WOJARSKA, organizuje zajęcia i uczestniczy w nich, opiekując się młodzieżą ze strony Stowarzyszenia.

                                  

Sesja zdjęciowa wykonana została podczas zająć  z uczennicami i uczniami   z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy dnia 06 marca 2020 r.