Nasz Oddział

Nasza Historia

„Zarys historii Oddziału SITPChem w Gliwicach” obejmujący 50 lat działalności, a zamieszczony w 15. Tomie monografii „Karty z historii przemysłu chemicznego w Polsce” zaczyna się tak …. 

Czas zaciera ślady naszej pracy, pamięć o ludziach często odchodzi wraz z nimi. Wiele efektów naszej pracy i społecznego działania pozostaje bezimienną cegiełką „wielkiej struktury” noszącej miano; cywilizacja.   W każdym człowieku tkwi podświadome dążenie do przekazywania tym co po nas przyjdą, informacji co i jak robiliśmy, jakie osiągnęliśmy efekty, kim byliśmy.   Skromną i dalece niedoskonałą próbą spełnienia tych dążeń niech będzie niniejsze opracowanie zawierające skrótowy bilans i obraz 50-letniej działalności Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Gliwicach.  (…) Tutaj  w Gliwicach, w powojennej „stolicy polskiej chemii”, w dniu 23 marca 1948 r., w obecności 74 członków – założycieli powołano Stowarzyszenie Inżynierów i techników Przemysłu Chemicznego w Polsce jako sukcesora dorobku i kontynuatora działań i tradycji przedwojennego Ogólnopolskiego Związku Inżynierów Chemików Rzeczypospolitej Polskiej.   

Do 1951 r. Gliwice były siedzibą Zarządu Głównego SITPChem i równocześnie Śląsko-Dąbrowskiego Oddziału Stowarzyszenia…

czytaj dalej na str. 117-188 w dziale „Historie Oddziałów” (link):  https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2017/08/Karty-15.pdf     

Władze Oddziału w kadencji 2022-2026

What Our Clients Say

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Vestibulum ac diam sit amet quam.
John Doe
Vancouver
Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Vestibulum ac diam sit amet quam.
Jessica Smith
Toronto
Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Vestibulum ac diam sit amet quam.
Steve Rogers
Montreal

Sprawozdania z działalności

Roczne sprawozdania opisowe i tzw. sprawozdania statystyczne (dotyczące stanu organizacyjnego) z działalności Oddziału oraz sprawozdania podsumowujące 4-letnie kadencje.

Dołącz do nas

Aby wstąpić do Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego należy wypełnić Deklarację członkowską, zaakceptować klauzulę RODO i skontaktować się z Zarządem Koła lub biurem Zarządu Oddziału.

Z członkostwem w Stowarzyszeniu związana jest składka w wysokości 8 zł/m-c dla osób pracujących i 3 zł/m-c dla osób niepracujących (od 01 stycznia 2023 r.), którą wpłacać można na rachunek bankowy: ING Bank Śląski O/Gliwice nr 21 1050 1285 1000 0023 1534 3133 lub gotówką u skarbnika Koła/Oddziału.

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z członkostwem w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
W związku członkostwem w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Gliwice (zwany dalej SITPChem) oraz na podstawie art.13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Gliwice 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 25
2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– utrzymywania bieżących kontaktów na potrzeby organizacji,
– realizacji zadań wynikających ze Statutu SITPChem, w tym „podejmowanie inicjatyw służących realizowaniu aspiracji poznawczych i potrzeb członków, w tym organizowania wyjazdów turystycznych, wyjazdów na imprezy kulturalne oraz sportowe”.
Podstawą przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 10 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tj.z2017r.poz.210 z póź.zm.) w związku z § 9 pkt 5 Statutu CUTW.
3) Dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom ubezpieczeniowym i biurom podróży, w związku z realizacją zadań statutowych, w tym organizacji wyjazdów.
4) Dane osobowe będą przechowywane przez czas członkostwa w SITPChem.
5) Członek SITPChem ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6) Członkowi SITPChem przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna On, iż przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do wpisania na listę członków SITPChem.
8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Statut i Deklaracja członkowska

Statut

Aby wstąpić do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego należy wypełnić Deklarację podpisaną przez dwóch członków wprowadzających. 

Cele, sposoby działania, szczegóły organizacyjne zawiera Statut Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego uchwalony został  Walny Zjazd SITPChem. Wszelkie zmiany Statutu również wymagają uchwały Walnego Zjazdu.

Aktualny Statut zarejestrowany został w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000096244, dnia 28 czerwca 2019 roku.


Deklaracja_czonkowska

Aby wstąpić do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego należy wypełnić Deklarację podpisaną przez dwóch członków wprowadzających. 

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Witold GNOT

Sprawozdanie z działalności Sekcji Korozji

Przewodnicząca

mgr inż. Grażyna KRÓL

Sprawozdanie z działalności Sekcji Ochrony Środowiska

Przewodnicząca

mgr inż. Krystyna Wojarska

Sprawozdanie z działalności Sekcji Edukacyjnej

Komisje i Sekcje

Komisje i Sekcje Zarządu Głównego SITPChem działające przy Zarządzie Oddziału w Gliwicach