Aktualności

Tutaj znajdziesz informacje o wydarzeniach w naszym Oddziale

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne

Spotkania Świąteczno-Noworoczne dla wszystkich członków SITPChem, organizowane są od roku 2004 , a od 2015 roku wspólnie z FSNT-NOT Radą Miejską w Gliwicach.

Uczestnicy spotkania z kol. Stanisławem Oczkowiczem (pierwszy z lewej), kol. Anną Czumak-Bieniecką z ZG SITPChem i kol. Elżbietą Jarguz  – organizatorką (pierwsza z prawej)

Tegoroczne Spotkanie, 25 stycznia 2024, zgromadziło w Domu Technika NOT w Gliwicach ponad 100 osób – członków SITPChem i Rady Miejskiej FSNT NOT oraz zaproszonych gości,  wśród których znaleźli się: Prezes Jerzy Klimczak i Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Stanisław Oczkowicz, który jako Prezes Zarządu Oddziału SITPChem w Tarnowie reprezentował również środowisko tarnowskich chemików, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, prof. Krzysztof Walczak oraz Prezes Kazimierz Terelak i troje członków Zarządu Oddziału SITPChem w Kędzierzynie-Koźlu.

Organizatorzy z Gośćmi – kol. Jerzy Klimczak (pierwszy z prawej) oraz Anną (z czerwona różą) i Zbigniewem Ślęzakami

W oficjalnej części spotkania wręczono legitymacje nowoprzyjętym członkom Stowarzyszenia, Honorowe Odznaki SITPChem pięciu Koleżankom z Koła przy Sieć Łukasiewicz IMPiB w Gliwicach, a także dyplomy, nagrody i listy gratulacyjne – laureatom Konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2022/23. Listy gratulacyjne otrzymali również promotorzy nagrodzonych prac. Warto z dumą przypomnieć, że w pierwszej po pandemii ogólnopolskiej edycji Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową aż 6 nagrodzonych prac pochodziło z dorobku Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej (pierwsze miejsce przyznano jednak Wydziałowi Chemicznemu Politechniki Poznańskiej).

W prezentacji działalności Oddziału, jak co roku wspaniale przygotowanej przez kol. Elżbietę Jarguz z Oddziału SITPChem Gliwice, pokazano wiele wspaniałych przedsięwzięć zrealizowanych w 2023 roku w gliwickim oddziale SITPChem:

  • konferencje naukowo-techniczne: ANTYKOROZJA oraz Materiały węglowe i kompozytowe
  • wykłady popularno-naukowe, a wśród nich w ramach reaktywowanego cyklu „Ścieżki ludzkiego myślenia”
  • zajęcia laboratoryjne w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym dla uczniów szkół podstawowych w ramach programu „Tajemniczy świat chemii” prowadzonych przez Sekcję Edukacyjną SITPChem działającą w Gliwicach pod przewodnictwem kol. Krystyny Wojarskiej
  • wycieczki techniczne: Planetarium Śląskie, Fabryka Samochodów Stellantis, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych 
  • wycieczki turystyczne: Zamość-Roztocze-Lublin oraz Meksyk w 10 dni 
  • piknik w Nadleśnictwie Rudziniec pod hasłem „Las wokół nas”
  • przedstawiciele Zarządu Oddziału brali udział w Jubileuszach 75-lecia: GórnośląskiegoCentrum Edukacyjnego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gliwicach

Zabierając głos, zaproszeni goście z uznaniem mówili o aktywności Zarządu Oddziału SITPChem w Gliwicach i łączącej nas przyjaźni. Kol. Prezes wspomniał o licznym udziale członków gliwickiego Oddziału w kierownictwach Sekcji SITPChem i ich pracy na rzecz wszystkich członków Stowarzyszenia – poprzez aktywność w strukturach zarządzających SITPChem, a Państwo Ślęzakowie z Oddziału SITPChem w Kędzierzynie-Koźlu, jak co roku, przyjechali do Gliwic z wierszowanymi życzeniami noworocznymi i refleksyjnym tekstem na temat zdrowia; Kolega Zbyszek napisał, Pani Anna – żona – pięknie odczytała, a słuchacze podziwiali błyskotliwe skojarzenia i humorystyczne ujęcie tematu. Zbyszku, Aniu – życzymy wytrwałości w walce o powrót do pełni zdrowia!

Tradycją Spotkań Świąteczno-Noworocznych jest część artystyczna. W ubiegłym roku wysłuchaliśmy koncertu młodych artystów z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach. W tym roku podziwialiśmy dzieci i młodzież z Formacji Tanecznej „Salake” z Gliwic; którzy brawurowo wykonali pokaz tańca irlandzkiego wzbudzając podziw i nagradzając młodych artystów głośnymi owacjami.

Formacja Taneczna „Salake” z Gliwic – piękny występ podczas Spotkania Noworocznego SITPChem w Gliwicach nagradzany był gorącymi brawami

Wśród tancerek dwie wnuczki kol. Stefana Kiełtyki z SITPChem O/Gliwice

Na zakończenie Spotkanie „przeniosło” się do holu Domu Technika, gdzie przy stołach  zastawionych znakomitymi kanapkami i słodkościami wykonanymi przez Koleżanki z Zarządu Oddziału, trwały śpiewy biesiadne i „długie Polaków rozmowy”.

Udostępnij post

Zobacz również

Zobacz Także