ANTYKOROZJA 2020

W związku z panującą w dalszym ciągu epidemią koronawirusa, kolejny raz, zmuszeni jesteśmy przesunąć termin konferencji „Antykorozja 2020”.

Jednak tegoroczne doświadczenie powstrzymuje nas przed wyznaczaniem konkretnej daty.

Organizacyjnie przygotowani jesteśmy na najbliższy termin, który wyznaczy sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju; marzymy oczywiście o tradycyjnym dla Antykorozji okresie, czyli o przełomie marca i kwietnia 2021 r. Ale czas pokaże …

Jesteśmy przekonani, że ten mijający rok, choć uniemożliwił nam bezpośrednie kontakty, to nie spowolnił Państwa pracy naukowo-badawczej, co z kolei pozwala mieć nadzieję na obszerny i ciekawy materiał do przedstawienia uczestnikom XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „ANTYKOROZJA. Materiały – Systemy – Powłoki” w 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy.

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym: sitpchem.gliwice@wp.pl, tel 664 421 350 lub 664 421 351

ANTYKOROZJA 2020 w grudniu

Zbliża się termin, na który przesunęliśmy konferencję „Antykorozja 2020”. Niestety, nasz optymizm okazał się zbyt duży – w dniach 01-03 czerwca nie możemy spotkać się w Ustroniu-Jaszowcu.
Proponujemy nowy – mamy nadzieję, że tym razem bezpieczny termin: 02-04 grudnia 2020 r.
Odrzuciliśmy propozycję zorganizowania konferencji w formule On-line. Jesteśmy przekonani, że bezpośrednie spotkanie, wymiana doświadczeń oraz dyskusje zarówno na sali obrad jak i te nieformalne w kuluarach, są nie do przecenienia.
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje oraz uwagi i bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.
Kontakt z Komitetem Organizacyjnym e-mailowy: sitpchem.gliwice@wp.pl lub tel. 664 421 350 i 664 421 351

ZMIANA TERMINU ANTYKOROZJI

Komitet Organizacyjny XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej ANTYKOROZJA informuje, że w związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, konferencja została przesunięta.

Nowy termin wyznaczony został na 01-03 czerwca 2020 r.

Miejsce pozostaje bez zmian tj. DW Jawor w Ustroniu-Jaszowcu.

Zapraszamy do udziału w konferencji w czerwcu.

XX Konferencja OCHRONA ŚRODOWISKA 2019

Informujemy, że w dniach 23-25 października 2019 r. w  Ustroniu-Jaszowcu (Beskid Śląski), odbędzie się 20. Konferencja Naukowo-Techniczna „OCHRONA ŚRODOWISKA”.  Szczegóły merytoryczne i organizacyjne zawiera Komunikat_2019

TUTAJ MOŻNA POBRAĆ Program_2019

Z problemami i pytaniami, które nurtują współczesne społeczeństwo pragniemy zmierzyć się w gronie osób reprezentujących zarówno naukę jak i przemysł.                   

Tematyka konferencji:  

  • ekoinnowacyjne gospodarowanie odpadami
  • tworzywa sztuczne – czy świat może istnieć bez „plastiku”?
  • na jak długo wystarczy w Polsce wody; jak możemy ją zatrzymywać?
  • ochrona wody, gleby i powietrza
  • od laboratorium do skali przemysłowej – współpraca nauki i przemysłu
  • gospodarka obiegu zamkniętego dla substancji niebezpiecznych
  • współczesna chemia szansą czy zagrożeniem środowiska naturalnego

Lista_tematów, która zawiera aktualny wykaz dotychczasowych zgłoszeń jest otwarta, dlatego serdecznie zapraszamy do zgłaszania się zarówno  w roli prelegentów jak i uczestników konferencji oraz wykorzystania w tym celu załączonego pliku: Karta zgłoszenia_2019. Abstrakty wystąpień zostaną opublikowane w wydawnictwie z numerem ISBN, a obszerna relacja z konferencji zamieszczona będzie w miesięczniku „Przemysł Chemiczny”, którego redakcja zaprasza do publikowania i zapewnia krótkie terminy. W przypadku finansowania udziału w konferencji ze środków publicznych, opłata może być zwolniona z VAT; w tym przypadku wraz z Kartą zgłoszenia należy przesłać Oświadczenie_VAT_2019

Na konferencję zaprasza Komitet Naukowo-Programowy w składzie:

Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak  – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław                             

Członkowie (w kolejności alfabetycznej): Dr inż. Paweł Bielski – Dyrektor, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ  Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa. Dr hab. Inż. Anna Chrobok prof. PŚ – Prodziekan, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, Prof. dr hab. inż. Beata Cwalina – Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Śląska, Mgr Paweł Ciećko – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Dr Radosław Dziuba – Dyrektor, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź, Dr hab. Inż. Danuta Gillner prof. PŚ – Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, Dr inż. Arkadiusz Kamiński – PKN ORLEN SA, Płock, Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński – Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Mgr inż. Jerzy Klimczak – Prezes Zarządu Głównego SITPChem, Dr Andrzej Krueger – Dyrektor ICSO „Blachownia” Kędzierzy-Koźle, Mgr inż. Bożena Kuzio-Wasilewska – Dyrektor Instytutu Gospodarowania Odpadami, Katowice, Prof. dr hab. inż. Tadeusz Marcinkowski – Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska, Prof. dr hab. inż. Lucjan Pawłowski – Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Lubelska, Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek – Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, Prof. dr hab. Maria Zielecka – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – PIB, Dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

A gościem specjalnym Konferencji będzie Pan Krzysztof WIELICKI – polski wspinacz, taternik, alpinista i himalaista. Piąty człowiek na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum. Członek The Explorers Club. W roku 2018 otrzymał Nagrodę Księżnej Asturii w dziedzinie sportu. W roku 2019 otrzymał Złoty Czekan za całokształt osiągnięć górskich

Wzorem lat ubiegłych, wnioski z tegorocznej konferencji przesłane zostaną do instytucji decyzyjnych w sprawach ochrony środowiska na szczeblu centralnym i wojewódzkim oraz do jednostek samorządu terytorialnego (w załączonym pliku Konferencja_2018_Wnioski)

         

 

XXVII Konferencja ANTYKOROZJA 2019

Zarząd Oddziału SITPChem w Gliwicach wraz z Sekcją Korozji przy Zarządzie Głównym oraz FSNT NOT Radą Miejską w Gliwicach  informują, że w dniach 20-22 marca 2019 r.  odbędzie się kolejna – 27. Konferencja Naukowo-Techniczna „ANTYKOROZJA. Systemy – Materiały – Powłoki” – 450. impreza Europejskiej Federacji Korozyjnej (EFC Event No. 450)

Załączamy Program z referatami oraz Wykaz_posterów, które prezentowane będą na tegorocznej konferencji.

Tradycyjnie już, do gościnnego Domu Wczasowego „Jawor” w Ustroniu-Jaszowcu zapraszamy naukowców, przedstawicieli przemysłu, firm i instytucji zajmujących się ochroną przed korozją.

Referaty i postery mogą być publikowane w czasopiśmie „Ochrona przed Korozją”, które od listopada 2017 r. jest w bazie Emerging Sources Citation Index, prowadzonej przez Clarivate Analytics czyli na Liście Filadelfijskiej (dawniej Thomson Reuters). Natomiast punktacja czasopisma „Ochrona przed Korozją” w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi 12 pkt.

Szczegóły w załączonych plikach: Komunikat_Antykorozja, Karta_zgloszenia i Oświadczenie VAT

XIX Konferencja: Ochrona Środowiska 2018

W dniach 24-26 października 2018 r. w DW „Jawor” w Ustroniu-Jaszowcu odbyła się XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „OCHRONA ŚRODOWISKA. Przepisy – Interpretacje – Rozwiązania – Trendy”.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego: Zarząd Oddziału Gliwice i Sekcja Ochrony Środowiska SITPChem. Współorganizatorami: Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Miejska w Gliwicach.

Ze zgłoszonych referatów i posterów powstał interesujący, naszym zdaniem, program na który złożyły się cztery sesje referatowe i jedna sesja posterowa – szczegóły zawiera  Program_2018, Wykaz_posterów oraz Zbiór_abstraktów.

Efekty dyskusji zebrane zostały we Wnioski, które przekazane zostały do krajowych i regionalnych instytucji decyzyjnych w sprawach ochrony środowiska.

Szczegóły organizacyjne wraz z warunkami publikacji w kwartalniku „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” (12 pkt MNiSzW)  zawierał  Komunikat_2018,

XXVI Konferencja ANTYKOROZJA 2018

Zarząd Oddziału SITPChem w Gliwicach wraz z Sekcją Korozji przy Zarządzie Głównym oraz FSNT NOT Rada Miejska w Gliwicach w dniach 21-23-marca 2018 r. zorganizował kolejną – 26. Konferencję Naukowo-Techniczną „ANTYKOROZJA. Systemy – Materiały – Powłoki”. Tradycyjnie już, do gościnnego Domu Wczasowego „Jawor” w Ustroniu-Jaszowcu przyjechali naukowcy, przedstawiciele przemysłu, firm i instytucji zajmujących się ochroną przed korozją.

Podczas pięciu sesji (w tym jedna posterowej) uczestnicy konferencji zaprezentowali własne osiągnięcia, wymieniali doświadczenia, nawiązywali kontakty z profesjonalistami z branży. Nie zabrakło też czasu na rozmowy w kuluarach.

Część referatów i posterów zostały zrecenzowane  i opublikowane w czasopiśmie „Ochrona przed Korozją”.  Od listopada 2017 “Ochrona przed Korozją” jest w bazie Emerging Sources Citation Index, prowadzonej przez Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters); szczegóły w załączniku „OpK na liście filadelfijskiej”. Natomiast punktacja czasopisma „Ochrona przed Korozją” w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi 12 pkt. (lista MNiSW z 9.12.2016). ICV (Index Copernicus Value) 2016: 83,86

W dokumentach do pobrania publikujemy szczegółowy program konferencji.

Załączone dokumenty do pobrania:

Program

Tematy

Oświadczenie o VAT

OpK-na -Liście-filadelfijskiej

 

XXIII Konferencja PRZEMYSŁ CHEMICZNY – HORYZONTY I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – Oddział Gliwice i Zarząd Główny wraz z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego oraz Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Radą Miejską w Gliwicach z przykrością informują, że ze względów organizacyjno-technicznych, pierwszy raz od ponad 20 lat, zmuszeni są przesunąć termin Konferencji Naukowo-Technicznej „PRZEMYSŁ CHEMICZNY – HORYZONTY I PERSPEKTYWY ROZWOJU” w Ustroniu-Jaszowcu, z 06-08 grudnia 2017 r. na pierwszą połowę 2018 r.

Nowy termin podany zostanie z najbliższym czasie.

Wszystkie osoby, które były zainteresowane udziałem w naszej konferencji bardzo serdecznie przepraszamy i liczymy na udział w nowym terminie.

Konferencja OCHRONA ŚRODOWISKA

 W dniach 08 – 10 listopada 2017 r. w DW „Jawor” w Ustroniu-Jaszowcu odbywać się będzie XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „OCHRONA ŚRODOWISKA. Przepisy – Interpretacje – Rozwiązania – Trendy”.

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego: Zarząd Oddziału Gliwice i Sekcja Ochrony Środowiska SITPChem. Współorganizatorami są: Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Miejska w Gliwicach.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane nowymi rozwiązaniami proekologicznymi, trendami, przepisami z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności: pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu, przedstawicieli instytucji zajmujących się ochroną środowiska i przedstawicieli administracji państwowej. Udział w konferencji umożliwi Państwu rozwiązanie własnych problemów, spotkanie fachowców z branży i nawiązanie profesjonalnych kontaktów.

Ze zgłoszonych referatów i posterów powstał interesujący, naszym zdaniem, Program na który składają się cztery sesje referatowe i jedna sesja posterowa. Załączamy Wykaz_posterów, a ze względu na ich znaczną ilość, organizatorzy ogłaszają Konkurs na najlepszy poster – w załączeniu Regulanin_konkursu_posterowego

Nadesłane przez autorów streszczenia referatów i posterów ułożyliśmy w  Zbiór_abstraktów, do lektury którego zachęcamy wszystkich zainteresowanych ochroną środowiska.

Szczegóły organizacyjne wraz z warunkami publikacji w kwartalniku „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” (12 pkt MNiSzW)  zawiera Komunikat a zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na Karcie zgłoszenia na adres: sitpchem.gliwice@wp.pl. Jeżeli opłata uczestnictwa w konferencji dokonywana jest ze środków publicznych, może być zwolniona z VAT-u – wówczas należy wypełnić i przesłać na adres organizatorów stosowne Oswiadczenie_VAT

 

ANTYKOROZJA 2017

Zarząd Oddziału SITPChem w Gliwicach oraz Sekcja Korozji przy Zarządzie Głównym organizują doroczną – 25. Konferencję Naukowo-Techniczną „ANTYKOROZJA. Systemy – Materiały – Powłoki”. Tradycyjnie już, do gościnnego Domu Wczasowego „Jawor” w Ustroniu-Jaszowcu w dniach 29-31 marca 2017 r., zapraszamy naukowców, przedstawicieli przemysłu, firm i instytucji zajmujących się ochroną przed korozją.

Pięć sesji (w tym jedna posterowa) zapewnią Państwu wymianę doświadczeń, możliwość zaprezentowania własnych osiągnięć, nawiązanie kontaktów z profesjonalistami z branży. Nie zabraknie też czasu na rozmowy w kuluarach.

Dla Członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego przewidujemy ulgi w opłacie konferencyjnej szczegóły w komunikacie.

Zwracamy również uwagę na możliwość zwolnienia opłaty z podatku VAT – szczegóły w Komunikacie i druku Oświadczenie VAT.

Komunikat, karta zgłoszenia oraz Oświadczenie VAT do pobrania poniżej.

Załączone dokumenty do pobrania:

Referaty

Postery

Komunikat

Karta zgłoszenia

Oświadczenie VAT

Antykorozja 2020