Konferencje

Konferencje naukowo-techniczne jako platforma wymiany informacji oraz doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłowym, to jedno z ważniejszych zadań Stowarzyszenia

ANTYKOROZJA 2023

XXIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
ANTYKOROZJA. Systemy-Materiały-Powłoki
10-12 maja 2023 r. Ustroń-Jaszowiec DW Jawor
Wydarzenie sponsorowane przez ISE
Międzinarodowe Towarzystwo Elektrochemii

                                    

Zarząd Oddziału SITPChem Gliwice, Sekcja Korozji przy Zarządzie Głównym oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Miejska w  Gliwicach zapraszają na 29. edycję  konferencji ANTYKOROZJA. Systemy-Materiały-Powłoki. Tradycyjnie rozpoczynamy w środę 10 maja 2023 r. o godz. 15.00 sesją referatową; wcześniej zapraszamy wszystkich uczestników na obiad. W kolejnych dniach planujemy jeszcze 4 sesje, w tym 1 posterową. Więcej szczegółów organizacyjnych  w załączonym do pobrania Komunikacie.  W plikach do pobrania będziemy również publikować i na bieżąco aktualizować, wykaz zgłoszonych tematów. Pliki do pobraniaKomunikat Karta_zgłoszeniaWykaz zgłoszonych tematów (referatów i postrów)

Sala obrad XXI Konferencji Przewodniczący sesji, dr inż., Dawid Lisicki

OCHRONA ŚRODOWISKA 2022 – relacja

Od 7 do 9 grudnia 2022 trwała XXI Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona Środowiska – Nauka i Przemysł dla Ochrony Ziemi” z udziałem 55 osób uczestniczących w czterech sesjach, podczas których wygłoszonych 19 referatów oraz w sesji posterowej, gdzie zaprezentowano 5 posterów.
1. Dr inż. Dawid Lisicki z Katedry Technologii Chemicznej Organicznej, Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej

2. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek z Katedry Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej, Politechniki Krakowskiej

3. Dr inż. Anna K. Nowak z Katedry Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej, Politechniki Krakowskiej

4. Dr hab. inż. Andrzej Żołnowski, prof. UWM z Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Sesję posterową poprowadziła Pani Dyrektor Instytutu Odpadami w Katowicach, mgr inż. Bożena Kuzio-Wasilewska wraz z dr. inż. Piotrem Radomskim z Politechniki Krakowskiej, którzy w Konkursie na najlepszy poster wyłonili dwa równorzędne wyróżnienia:

Wpływ preparatu redukującego emisję gazów na fermach drobiu na wartość nawozową  obornika drobiowego – dr hab. inż. Andrzej C. ŻOŁNOWSKI prof. UWM, dr hab. inż. Tadeusz BAKUŁA prof. UWM, dr inż. Elżbieta ROLKA, dr hab. inż. Andrzej KLASA, mgr inż. Beata ŻOŁNOWSKA – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Przyjazne czynniki utleniające w rozszczepieniu olefin do kwasów karboksylowych – mgr inż. Kamil PECKH, dr inż. Dawid LISICKI, dr hab. inż. Beata ORLIŃSKA prof. PŚ – Katedra Technologii Chemicznej Organicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska.

Uczestnicy Konferencji sformułowali wnioski i postulaty/konstatacje, które po konsultacjach będą zaprezentowane na www.gliwice.sitpchem.org.pl.
Konferencja wróciła po dwóch latach nieobecności z powodu pandemii, ale jej atrakcyjność i siła przyciągania zaowocowała ciekawymi prezentacjami, energiczna dyskusją, a nade wszystko tą samą, jak co roku od 20 lat wzajemną ciekawością i radością ze spotkania.

 

ANTYKOROZJA 2022 – relacja

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo –Techniczna ANTYKOROZJA. Systemy – Materiały – Powłoki, po dwóch latach oczekiwania, odbyła się w Ustroniu-Jaszowcu, od 25 do 27 kwietnia br. Organizatorami Konferencji był Zarząd Oddziału SITPChem Gliwice. Sekcja Korozji przy ZG SITPChem oraz Rada Miejska FSNT-NOT w Gliwicach.

Było to już 28 spotkanie Korozjonistów w kolejnych latach – z przerwą na pandemię. Konferencję otworzyli wspólnie Prezes ZO SITPChem Gliwice, mgr inż. Jerzy Kropiwnicki i Przewodniczący Sekcji Korozji i jednocześnie Komitetu Naukowego, prof. dr hab. inż. Witold Gnot.

Równolegle z Sesją posterową odbywało się Zebranie Rady Naukowej czasopisma „Ochrona przed Korozją”
Podczas konferencji zaproponowano uczestnikom niezapomniane spotkanie „Wieczór z operetką”, podczas którego wystąpili NajraAjvazjan (sopran) i Łukasz Kostka (baryton) oraz wieczór integracyjny wszystkich uczestników Konferencji.

W XVIII Konferencji ANTYKOROZJA wzięło udział ponad 60 osób z 20 instytucji, uczeni i zakładów przemysłowych. z całego kraju; wygłoszono 24 referaty i zaprezentowano 11 posterów. Organizatorzy, dziękując za wysoki poziom wykładów, posterów oraz dyskusji po każdym wykładzie, a także w kuluarach, zapraszają za rok do Ustronia. Przez ostatnie dwa lata nie było nam dane spotkać się osobiście, porozmawiać; wszystkim tego bardzo brakowało….

Sala obrad XVIII Konferencji ANTYKOROZJA’2022. W pierwszym rzędzie siedzi Jerzy Kropiwnicki; stoi Pani prof. Beata Cwalina (pierwszy z prawej w drugim rzędzie – prof. Witold Gnot)

Prof. Jacek Kijeński – jak zawsze – zaciekawia i intryguje

2022

Konferancja ochrona środowiska