Tradycyjne Spotkanie  Świąteczno-Noworoczne odbyło się 17 stycznia 2018 r. Do Domu Technika NOT w Gliwicach przybyło ponad 120 Członków naszego Stowarzyszenia i Rady Miejskiej NOT oraz zaproszeni Goście.

Po powitaniu zebranych, Prezes ZO SITPChem Jerzy Kropiwnicki przedstawił naszą działalność w 2017 r., a następnie oddał głos zaproszonym Gościom. Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród, odznaczeń i legitymacji członkowskich. Z rąk Dziekan Pana prof. dr hab. inż. Krzysztofa Walczaka i Prezesa ZO SITPChem Pana Jerzego Kropiwnickiego, nagrody otrzymali laureaci Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny chemii w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej: mgr inż. Robert BOGACZ (I miejsce), mgr inż. Patrycja WÓJCIK (II miejsce), mgr inż. Patrycja HOLEWIK (III miejsce) i mgr inż. Kamila DYDLIŃSKA (wyróżnienie). Drugą grupą nagrodzonych byli laureaci konkursu ogólnopolskiego. Te nagrody wręczyli: Prezes ZG SITPChem Pan prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, Sekretarz Generalny SITPChem Pan Jerzy Kropiwnicki oraz fundator nagród pieniężnych – Prezes firmy Weyer Polska Sp. z o.o. z Puław – Pan Andrzej Kędziora.

W części artystycznej wystąpił „Karlik”; nasi śpiewacy wywodzą się ze znanego i lubianego zespołu „Śląsk”.  Po koncercie i toaście noworocznym długo toczyły się wieczorne rozmowy chemików. Miły nastrój udzielił się wszystkim uczestnikom, a Prezes naszego Oddziału obiecuje, że z rok spotkamy się znów ….