Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Warszawie Oddział Gliwice

Górnych Wałów 25

44-100 Gliwice

skr. poczt. 107

sitpchem.gliwice@wp.pl

tel/fax 32 231 27 26,         tel. kom. 664 421 351

NIP 526 000 10 80            Regon  000671504


Konta bankowe:

ING Bank Śląski O/Gliwice nr 21 1050 1285 1000 0023 1534 3133

PKO BP I Oddział w Gliwicach nr  81 1020 2401 0000 0602 0038

Aktualności

Współpraca