Kontakt

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW i TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO                                          w Warszawie Oddział Gliwice                                                                                                                                 
44-100 Gliwice,   ul. Górnych Wałów 25

E-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl

Tel./Fax: 32 231 27 26

KRS: 0000096244      Regon: 000671504     NIP: 526-000-10-80

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski O/Gliwice nr 21 1050 1285 1000 0023 1534 3133

PKO BP SA Oddział 1 w Gliwicach nr 81 1020 2401 0000 0602 0038 3414

_________________________________________________________________________________________

Prezes Zarządu Oddziału: mgr inż. Jarzy Kropiwnicki, tel. +48 664 421 350,  jerzykropiwnicki@wp.pl,  

Kierownik Biura Zarządu Oddziału: mgr inż. Elżbieta Jarguz, tel +48 664 421 351, elajarguz@poczta.onet.pl,