Informujemy, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Gliwicach organizuje w dniach  07-09 grudnia 2022 r. XXI Konferencję Naukowo-Techniczną  

„OCHRONA ŚRODOWISKA – NAUKA I PRZEMYSŁ DLA OCHRONY ZIEMI

Celem Konferencji jest promowanie dokonań inżynierskich i naukowych w ochronie środowiska. Mamy nadzieję, że udział w niej przedstawicieli zarówno przemysłu jak i ośrodków naukowych, zapewni twórczą wymianę doświadczeń.

W tym miejscu znajduje się aktualny  Wykaz tematów konferencyjnych oraz aktualny na dzień 06 grudnia 2022 r. Program poszczególnych sesji.

Wystąpienia konferencyjne mogą być recenzowane i publikowane w miesięczniku „Przemysł Chemiczny” (70 pkt MEiN i IF 0490).    Warunki publikacji, w tym jej koszt, zamieszczone są na stronie www: https://przemchem.pl Publikację, można opłacić jako zwiększenie opłaty konferencyjnej lub bezpośrednio w Redakcji „Przemysłu Chemicznego”, a osobom zainteresowanym oferujemy 15% rabatu.

Szczegóły organizacyjne  w załączonym pliku: Komunikat, a zgłoszenia udziału można dokonać na druku: Karta_zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy w Beskid Śląski do Ustronia-Jaszowca.