Informujemy, że w dniach 23-25 października 2019 r. w  Ustroniu-Jaszowcu (Beskid Śląski), odbędzie się 20. Konferencja Naukowo-Techniczna „OCHRONA ŚRODOWISKA”.  Szczegóły merytoryczne i organizacyjne zawiera Komunikat_2019

TUTAJ MOŻNA POBRAĆ Program_2019

Z problemami i pytaniami, które nurtują współczesne społeczeństwo pragniemy zmierzyć się w gronie osób reprezentujących zarówno naukę jak i przemysł.                   

Tematyka konferencji:  

  • ekoinnowacyjne gospodarowanie odpadami
  • tworzywa sztuczne – czy świat może istnieć bez „plastiku”?
  • na jak długo wystarczy w Polsce wody; jak możemy ją zatrzymywać?
  • ochrona wody, gleby i powietrza
  • od laboratorium do skali przemysłowej – współpraca nauki i przemysłu
  • gospodarka obiegu zamkniętego dla substancji niebezpiecznych
  • współczesna chemia szansą czy zagrożeniem środowiska naturalnego

Lista_tematów, która zawiera aktualny wykaz dotychczasowych zgłoszeń jest otwarta, dlatego serdecznie zapraszamy do zgłaszania się zarówno  w roli prelegentów jak i uczestników konferencji oraz wykorzystania w tym celu załączonego pliku: Karta zgłoszenia_2019. Abstrakty wystąpień zostaną opublikowane w wydawnictwie z numerem ISBN, a obszerna relacja z konferencji zamieszczona będzie w miesięczniku „Przemysł Chemiczny”, którego redakcja zaprasza do publikowania i zapewnia krótkie terminy. W przypadku finansowania udziału w konferencji ze środków publicznych, opłata może być zwolniona z VAT; w tym przypadku wraz z Kartą zgłoszenia należy przesłać Oświadczenie_VAT_2019

Na konferencję zaprasza Komitet Naukowo-Programowy w składzie:

Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak  – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław                             

Członkowie (w kolejności alfabetycznej): Dr inż. Paweł Bielski – Dyrektor, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ  Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa. Dr hab. Inż. Anna Chrobok prof. PŚ – Prodziekan, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, Prof. dr hab. inż. Beata Cwalina – Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Śląska, Mgr Paweł Ciećko – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Dr Radosław Dziuba – Dyrektor, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź, Dr hab. Inż. Danuta Gillner prof. PŚ – Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, Dr inż. Arkadiusz Kamiński – PKN ORLEN SA, Płock, Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński – Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Mgr inż. Jerzy Klimczak – Prezes Zarządu Głównego SITPChem, Dr Andrzej Krueger – Dyrektor ICSO „Blachownia” Kędzierzy-Koźle, Mgr inż. Bożena Kuzio-Wasilewska – Dyrektor Instytutu Gospodarowania Odpadami, Katowice, Prof. dr hab. inż. Tadeusz Marcinkowski – Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska, Prof. dr hab. inż. Lucjan Pawłowski – Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Lubelska, Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek – Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, Prof. dr hab. Maria Zielecka – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – PIB, Dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

A gościem specjalnym Konferencji będzie Pan Krzysztof WIELICKI – polski wspinacz, taternik, alpinista i himalaista. Piąty człowiek na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum. Członek The Explorers Club. W roku 2018 otrzymał Nagrodę Księżnej Asturii w dziedzinie sportu. W roku 2019 otrzymał Złoty Czekan za całokształt osiągnięć górskich

Wzorem lat ubiegłych, wnioski z tegorocznej konferencji przesłane zostaną do instytucji decyzyjnych w sprawach ochrony środowiska na szczeblu centralnym i wojewódzkim oraz do jednostek samorządu terytorialnego (w załączonym pliku Konferencja_2018_Wnioski)