W dniach 23-25 czerwca w Gliwicach odbywał się V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVII Kongres Techników Polskich. Obrady, których tematyka oscylowała wokół hasła „Inżynierowie dla zdrowej planety”,  odbywały się w Centrum Kongresowo-Edukacyjnym Politechniki Śląskiej.

Natomiast w przeddzień otwarcia tego wydarzenia, 22 czerwca odbyło się spotkanie powitalne delegatów światowych organizacji inżynierów polskich.

Do Domu Technika NOT, oprócz organizatorów z Gliwic i Warszawy, przybyli przedstawiciele inżynieryjnych środowisk polonijnych z Francji, Niemiec, Litwy, USA i Kanady.  Po oficjalnych powitaniach, prof. Aleksander Gwiazda zapoznał zebranych z „Historią Gliwic”, a po tej prezentacji rozpoczęły się „długie, wieczorne Polaków rozmowy”. O atmosferze spotkania niech świadczy fakt, że z zamiast planowanych 2 godz., trwało ono ponad 4.

Organizatorem spotkania była Rada Miejska NOT, z bardzo aktywnym udziałem Zarząd Oddziału SITPChem.

 

Jerzy Kropiwnicki (SITPChem, RM NOT Gliwice) i Janusz Kowalski (NOT Warszawa) otwierają spotkanie

Stolik francusko-niemiecko-litewsko-amerykański                                                           wsłuchany w historię naszego miasta                                Stolik gliwicki też wsłuchany

 

 

 

Program spotkania wyczerpany, czas na rozmowy indywidualne i pamiątkowe selfie   (tu: Elżbieta Jarguz z Anetą Afelt, której komentarze dot. epidemii koronawirusa            mogliśmy słuchać w TVN-24)