Sprawozdania

Na tej stronie zamieszczane są roczne sprawozdania opisowe i tzw. sprawozdania statystyczne bieżące i z minionej kadencji
(dotyczące stanu organizacyjnego) z działalności Oddziału.
Przed Walnymi Zjazdami ukazują się tutaj sprawozdania z działalności w całej 4-letniej kadencji.

Sprawozdanie z działalności w kadencji 2018-2022

2021 Sprawozdanie opisowe i Sprawozdanie – stan organizacyjny

2020 Sprawozdanie opisowe i Sprawozdanie – stan organizacyjny

2019  Sprawozdanie opisowe  i Sprawozdanie – stan organizacyjny

2018   Sprawozdanie opisowe i Sprawozdanie – stan organizacyjny