Styczniowa tradycja gliwickiego Oddziału SITPChem to „Spotkanie Świąteczno-Noworoczne”, które corocznie w Domu Technika NOT gromadziło liczne grono członków i sympatyków Stowarzyszenia. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, 28 stycznia znowu byliśmy razem … W zmienionej formie, ale nie w panoszącym się wokół Internecie.

Pretekstem do zorganizowania spotkania stała się „Karnawałowa Gala Operetkowa” w Teatrze Miejskim w Gliwicach.

Ze sceny popłynęły znane i lubiane arie z  „Wesołej wdówki”, „Księżniczki czardasza”, „Cygańskiej miłości”, „Hrabiny Maricy” i „Krainy uśmiechu”. Śpiewacy: Anita Maszczyk, Jarosław Bielecki, Oskar Jasiński i Najra Ajwazjan, orkiestra Unger Ensamble oraz zespół baletowy dostarczyli nam to, za co operetkę kochamy najbardziej – piękny śpiew, niezapomniane melodie i taniec. To był wspaniały koncert, który zakończył się owacjami na stojąco i kilkoma bisami.

Po koncercie, nasza grupa spotkała się w teatralnej kawiarence by wznieść toast za pomyślność w nowym roku, powspominać to w czym zdarzyło się nam wspólnie uczestniczyć i tak po prostu pobyć razem.

W szarej, „kowidowej” rzeczywistości dane nam było przeżyć bardzo piękny wieczór.