Rada Miejska NOT wraz z gliwickimi Oddziałami SIMP i SITPChem zorganizowała 13 października 2021 r. seminarium naukowo-techniczne, którego jednym z celów było włączenie się w propagowanie idei zrównoważonego rozwoju.

W programie zaproponowano dwie prezentacje i dyskusję.
Jan SURÓWKA – dyrektor „EMS” Energy Engineering & Management Systems, Wiceprezes ZO SIMP, Gliwice wygłosił wykład pt. Zanieczyszczenie środowiska plastikiem i zagrożenia z tego wynikające
Wiesław KUCHARSKI – nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec  zainteresował słuchaczy ciekawym wykładem pt. Las – niezmienna wartość w zmieniającym się świecie.

Po wygładach odbyła się interesująca dyskusja. Seminarium zgromadziło w Domu Technika  NOT w Gliwicach ponad 60 osób – z satysfakcją zamieniających formę spotkań na platformach elektronicznych na zebranie przy stole dużej sali konferencyjnej.