09 lutego 2022 roku zrealizowany zostanie, zaplanowany jeszcze w grudniu 2021 r. wykład popularno-naukowy pt.: „Energetyka jądrowa a środowisko”, który w Domu Technika NOT w Gliwicach, wygłosi prof. dr hab. inż. Jan Składzień z Politechniki Śląskiej. 

Serdecznie zapraszamy do Domu Technika NOT w Gliwicach dnia 09 lutego 2022 r.  (środa) na godz. 16.00

Bardzo ważne jest potwierdzenie e-mailowe lub telefoniczne pod nr 664 421 351 – do dnia 04 lutego br.; od liczby potwierdzeń zależeć będzie to, czy wykład odbędzie się na sali konferencyjnej czy on-line.  Organizatorzy zapewniają dystans społeczny i środki do dezynfekcji rąk, a uczestników prosimy o założenie maseczek. Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli zechcecie Państwo okazać paszport covidowy.  Po wykładzie zapraszamy do dyskusji przy małej czarnej, a zakończenie spotkania przewidujemy na ok. godz. 17.30

WSTĘP WOLNY, ale konieczne jest zgłoszenie swojego udziału!

Prof. dr hab. inż. Jan Składzień w Zakładzie Przepływu Ciepła  i Energetyki Jądrowej Katedry Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej zajmuje się m.in.:

  • analizą termodynamiczna przebiegu awarii typu LOCA w blokach jądrowych z reaktorami wodnymi ciśnieniowymi,
  • modelowaniem procesów cieplnych w układach z pompami grzejnymi,
  • analizą cieplną wybranych struktur bloków energetycznych.

Pan Profesor pracował też w Katedrze Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej Politechniki Opolskiej. Jest członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN i członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego