Witamy na stronie SITPChem Oddział Gliwice

Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

W dniach 23-25 czerwca w Gliwicach odbywał się V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVII Kongres Techników Polskich. Obrady, których tematyka oscylowała wokół hasła „Inżynierowie dla zdrowej planety”,  odbywały się w Centrum Kongresowo-Edukacyjnym Politechniki...

czytaj dalej

Las wokół nas

Na spotkanie w Szkółce Leśnej w podgliwickich Rachowicach, które odbyło się 20 czerwca, wybrała się ponad 60 osobowa grupa z Koła Terenowego, IMPiB i Koła Byłych Pracowników Carbochem. Przedstawicielka Nadleśnictwa Rudziniec opowiedziała o pracy w służbie leśnej, a dr...

czytaj dalej

Walny Zjazd Oddziału

Walny Zjazd Oddziału Gliwice odbył się 14 czerwca 2022 roku w Sali konferencyjnej Domu Technika NOT.                Jego gośćmi byli: prezes ZG Jerzy Klimczak, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej prof. Krzysztof Walczak, laureaci Konkursu na najlepszą...

czytaj dalej

XXVIII Konferencja ANTYKOROZJA

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVIII Konferencji Naukowo-Technicznej ANTYKOROZJA. Systemy-Materiały-Powłoki. Organizowana corocznie konferencja, w 2020 i 2021 roku nie odbyła się z powodu pandemii. W bieżącym roku finalizujemy działania sprzed dwóch lat....

czytaj dalej

Energetyka jądrowa a środowisko

09 lutego 2022 roku zrealizowany zostanie, zaplanowany jeszcze w grudniu 2021 r. wykład popularno-naukowy pt.: "Energetyka jądrowa a środowisko", który w Domu Technika NOT w Gliwicach, wygłosi prof. dr hab. inż. Jan Składzień z Politechniki Śląskiej.  Serdecznie...

czytaj dalej

Aktualności

Współpraca