Z ogramnym żalem informujemy, dnia 08 lipca 2022 roku, w wieku 98 lat zmarł prof. dr hab. inż. Józef SZARAWARA, Doktor Honoris Causa Politechniki Szczecińskiej (1997) i Honorowy Profesor Politechniki Śląskiej (2004),   nasz mentor, wielki przyjaciel Stowarzyszenia, Członek Honorowy SITPChem.

Autor wielu książek, podręczników akademickich, referatów i publikacji w polskiej i zagranicznej prasie. Nauczyciel, Wychowawca i Promotor wielu pokoleń młodych chemików.

Zawsze gotowy do  rozważań i dyskusji o życiu i o świecie współczesnym. Jego wielką miłością była nauka, której dylematy formułował dobitnie i bezkompromisowo, poszukując sposobów rozwiązywania problemów świata i ludzi.

Ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego związany od 1967 roku, w którym założył i był pierwszym Przewodniczącym Koła Uczelnianego SITPChem na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Przez szereg lat pełnił funkcję wiceprezesa,               a w 2014 roku, został Honorowym Członkiem Zarządu Oddziału SITPChem w Gliwicach. Organizował cykl wykładów „Ścieżki ludzkiego myślenia” i chętnie wyjeżdżał na sitpchem-owskie wycieczki, które dzięki Niemu nabierały szczególnego kolorytu.                                                                                                                                            Kochany Panie Profesorze! Bez Pana już nic nie będzie takie samo, będzie nam bardzo Pana brakowało. Nigdy Pana nie zapomnimy.

Msza św. w intencji Pana Profesora  odprawiona zostanie 15 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 12 w Kościele Wniebowzięcia NJP w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 50 (drewniany kościółek przy parku Starokozielskim). Po mszy, pogrzeb na Cmentarzu Centralnym.

Wspomnijmy  różne aktywności  Profesora  realizowane  w ramach naszego Stowarzyszenia:  wycieczki, konferencje, udział w spotkaniach