Władze Oddziału Gliwice w kadencji 2022-2026 ukonstytuowały się podczas zebrania w dniu 29 czerwca 2022 roku i przedstawiają się w sposób następujący:

Prezydium Zarządu Oddziału:  mgr inż. Jerzy KROPIWNICKI – prezes,  prof. dr hab. inż. Witold GNOT – wiceprezes,  mgr inż. Elżbieta JARGUZ – sekretarz, mgr inż. Krystyna WOJARSKA – SKARBNIK

Członkowie Zarządu Oddziału: mgr inż. Mariola BODZEK-KOCHEL, mgr inż. Hanna CHRAPKA, mgr inż. Anna CZUMAK-BIENIECKA, mgr inż. Ewa FILIPEK, mgr Inż. Tadeusz GĘBAL, dr hab. inż. Danuta GILLNER prof. Pol. Śl., dr inż. Joanna GLUZIŃSKA, mgr inż. Grażyna KRÓL, dr inż. Artur MACIEJ, mgr inż. Jadwiga PRZYŁUCKA, mgr inż. Krzysztof SARLIŃSKI, mgr inż. Małgorzata ZUBIELEWICZ

Komisja Rewizyjna Oddziału: mgr inż. Eleonora MIĄSKO – przewodnicząca, mgr inż. Maria BŁACH – sekretarz, mgr inż. Marzena NOWICKA-NOWAK, mgr inż. Łucja ORŁOWSKA-BUZEK, mgr Łukasz PALKA

Sąd Koleżeński: mgr inż. Jacek KWIECIEŃ – przewodniczący, mgr inż. Halina KACPRZAK – sekretarz, mgr inż. Sebastian JURCZYK, mgr inż. Jolanta NASIEK-POSTUŁA

Delegaci na Walny Zjazd SITPChem w Warszawie: mgr inż. Ewa FILIPEK, mgr inż. Eleonora MIĄSKO, mgr inż. Jadwiga PRZYŁUCKA, mgr inż. Longin OGŁAZA, mgr inż. Krystyna WOJARSKA. Ponad to w Walnym Zjeździe uczestniczyć będą z głosem stanowiącym Członkowie Honowowi SITPChem.