Komisje i Sekcje

Komisje i Sekcje Zarządu Głównego SITPChem działające przy Zarządzie Oddziału

w Gliwicach

Sekcja Korozji

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Witold GNOT

Sprawozdanie z działalności Sekcji Korozji

Sekcja Ochrony Środowiska

Przewodnicząca

mgr inż. Grażyna KRÓL

Sprawozdanie z działalności Sekcji Ochrony Środowiska

Sekcja Edukacyjna

Przewodnicząca

mgr inż. Elżbieta JARGUZ

Sprawozdanie z działalności Sekcji Edukacyjnej

Sekcja Węglowa

Przewodnicząca

dr inż. Lidia KURZEJA

Sprawozdanie z działalności Sekcji Węglowej

Sekcja BioTeChemiczna

Przewodnicząca

dr Anna WĘGRZYN

Sprawozdanie z działalności sekcji BioTeChemicznej

Sekcja Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

Aktualności

Współpraca