Statut i Deklaracja członkowska

Statut SITPChem

 

Aby wstąpić do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego należy wypełnić Deklarację podpisaną przez dwóch członków wprowadzających. 

Cele, sposoby działania, szczegóły organizacyjne zawiera Statut Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego uchwalony został  Walny Zjazd SITPChem. Wszelkie zmiany Statutu również wymagają uchwały Walnego Zjazdu.

Aktualny Statut zarejestrowany został w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000096244, dnia 28 czerwca 2019 roku.


 

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia SITPChem

Aby wstąpić do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego należy wypełnić Deklarację podpisaną przez dwóch członków wprowadzających. 

 

Aktualności

Współpraca