Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Gliwicach  wspólnie z  Dziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej ogłasza

XXXII KONKURS na najlepszą magisterską pracę dyplomową z zakresu chemii, wykazującą możliwość praktycznego wykorzystania w przemyśle

 WARUNKI KONKURSU:                                                                                

–  zgłaszane mogą być prace wykonane w roku akademickim 2020/2021, które uzyskały ocenę bardzo dobrą,

– ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2, zgłaszanie prac w tej edycji odbywa się drogą elektroniczną, przez umieszczenie folderu kompletu plików: praca magisterska, recenzja promotora i recenzenta pracy, Karta zgłoszenia – konkurs_2021, na wirtualnym dysku (np. google dysk) i przesłanie do Zarządu Oddziału SITPChem Gliwice, na adres e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl, linku dostępu będzie aktywny do 28.12.2021 roku

–  opinia promotora i recenzenta pracy powinna podkreślać jej praktyczne  znaczenie dla przemysłu i  różnych dziedzin gospodarki

–  uprawnieni do zgłaszania prac do Konkursu są promotorzy prac oraz kierownicy katedr w uczelniach chemicznych z Gliwic i Częstochowy, w których prace  zostały wykonane,

–  do Komisji Konkursowej zapraszani są przedstawiciele uczelni, z których zgłoszono prace,

–  rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 20.01.2022 roku,

–  laureaci Konkursu otrzymają dyplomy, a prace zostaną wysłane na Konkurs Ogólnopolski do Zarządu Głównego SITPChem,

–  wykaz nagrodzonych prac będzie zamieszczony na stronie internetowej  Wydziału Chemicznego Politechniki  Śląskiej i Gliwickiego Oddziału SITPChem.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE