W dniach 24-26 października 2018 r. w DW „Jawor” w Ustroniu-Jaszowcu odbyła się XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „OCHRONA ŚRODOWISKA. Przepisy – Interpretacje – Rozwiązania – Trendy”.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego: Zarząd Oddziału Gliwice i Sekcja Ochrony Środowiska SITPChem. Współorganizatorami: Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Miejska w Gliwicach.

Ze zgłoszonych referatów i posterów powstał interesujący, naszym zdaniem, program na który złożyły się cztery sesje referatowe i jedna sesja posterowa – szczegóły zawiera  Program_2018, Wykaz_posterów oraz Zbiór_abstraktów.

Efekty dyskusji zebrane zostały we Wnioski, które przekazane zostały do krajowych i regionalnych instytucji decyzyjnych w sprawach ochrony środowiska.

Szczegóły organizacyjne wraz z warunkami publikacji w kwartalniku „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” (12 pkt MNiSzW)  zawierał  Komunikat_2018,