Zarząd Oddziału SITPChem w Gliwicach wraz z Sekcją Korozji przy Zarządzie Głównym oraz FSNT NOT Rada Miejska w Gliwicach w dniach 21-23-marca 2018 r. zorganizował kolejną – 26. Konferencję Naukowo-Techniczną „ANTYKOROZJA. Systemy – Materiały – Powłoki”. Tradycyjnie już, do gościnnego Domu Wczasowego „Jawor” w Ustroniu-Jaszowcu przyjechali naukowcy, przedstawiciele przemysłu, firm i instytucji zajmujących się ochroną przed korozją.

Podczas pięciu sesji (w tym jedna posterowej) uczestnicy konferencji zaprezentowali własne osiągnięcia, wymieniali doświadczenia, nawiązywali kontakty z profesjonalistami z branży. Nie zabrakło też czasu na rozmowy w kuluarach.

Część referatów i posterów zostały zrecenzowane  i opublikowane w czasopiśmie „Ochrona przed Korozją”.  Od listopada 2017 “Ochrona przed Korozją” jest w bazie Emerging Sources Citation Index, prowadzonej przez Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters); szczegóły w załączniku „OpK na liście filadelfijskiej”. Natomiast punktacja czasopisma „Ochrona przed Korozją” w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi 12 pkt. (lista MNiSW z 9.12.2016). ICV (Index Copernicus Value) 2016: 83,86

W dokumentach do pobrania publikujemy szczegółowy program konferencji.

Załączone dokumenty do pobrania:

Program

Tematy

Oświadczenie o VAT

OpK-na -Liście-filadelfijskiej