W dniach 08 – 10 listopada 2017 r. w DW „Jawor” w Ustroniu-Jaszowcu odbywać się będzie XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „OCHRONA ŚRODOWISKA. Przepisy – Interpretacje – Rozwiązania – Trendy”.

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego: Zarząd Oddziału Gliwice i Sekcja Ochrony Środowiska SITPChem. Współorganizatorami są: Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Miejska w Gliwicach.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane nowymi rozwiązaniami proekologicznymi, trendami, przepisami z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności: pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu, przedstawicieli instytucji zajmujących się ochroną środowiska i przedstawicieli administracji państwowej. Udział w konferencji umożliwi Państwu rozwiązanie własnych problemów, spotkanie fachowców z branży i nawiązanie profesjonalnych kontaktów.

Ze zgłoszonych referatów i posterów powstał interesujący, naszym zdaniem, Program na który składają się cztery sesje referatowe i jedna sesja posterowa. Załączamy Wykaz_posterów, a ze względu na ich znaczną ilość, organizatorzy ogłaszają Konkurs na najlepszy poster – w załączeniu Regulanin_konkursu_posterowego

Nadesłane przez autorów streszczenia referatów i posterów ułożyliśmy w  Zbiór_abstraktów, do lektury którego zachęcamy wszystkich zainteresowanych ochroną środowiska.

Szczegóły organizacyjne wraz z warunkami publikacji w kwartalniku „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” (12 pkt MNiSzW)  zawiera Komunikat a zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na Karcie zgłoszenia na adres: sitpchem.gliwice@wp.pl. Jeżeli opłata uczestnictwa w konferencji dokonywana jest ze środków publicznych, może być zwolniona z VAT-u – wówczas należy wypełnić i przesłać na adres organizatorów stosowne Oswiadczenie_VAT