Informujemy, że w dniach 04-06 grudnia 2019 r. w  Ustroniu-Jaszowcu (Beskid Śląski), odbędzie się 23. Konferencja Naukowo-Techniczna „PRZEMYSŁ CHEMICZNY – HORYZONTY I PERSPEKTYWY ROZWOJU”  z cyklu restrukturyzacja przemysłu chemicznego w Polsce, która była anonsowana w miesięczniku „Przemysł Chemiczny” od początku bieżącego roku.

Szczegóły merytoryczne i organizacyjne zawiera Komunikat_2019

W gronie osób reprezentujących przemysł i naukę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jakie zmiany czekają przemył chemiczny w Polsce,a  referaty i dyskusje toczyć się będą wokół następujących zagadnień: 

  • Idee przemysłu 4.0 w branży chemicznej
  • Nauka a przemysł – elementy aktywizacji wzajemnej współpracy (w tym doktoraty wdrożeniowe)
  • Surowce, produkty, systemy i nowoczesne technologie
  • Polski przemysł chemiczny a świat – osiągnięcia polskiej chemii
  • Narzędzia restrukturyzacji, innowacji i konsolidacji przemysłu chemicznego
  • Przemysł chemiczny szansą czy zagrożeniem dla środowiska naturalnego?

Lista tematów jest otwarta, dlatego serdecznie zapraszamy do zgłaszania się zarówno  w roli prelegentów jak i uczestników konferencji oraz wykorzystania w tym celu załączonego pliku: Karta_zgloszenia_2019

Na konferencję zaprasza Komitet Naukowo-Programowy w składzie: Przewodniczący: Paweł BIELSKI – Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa oraz Członkowie Komitetu  (w kolejności alfabetycznej): Anna CZUMAK-BIENIECKA – SITPChem Zarząd Główny, Bożenna KAWALEC-PIETRENKO – Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Jacek Antoni KIJEŃSKI – Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Jerzy KLIMCZAK – SITPChem Zarząd Główny, Madonis Sp. z o.o., Jerzy KROPIWNICKI – SITPChem Zarząd Główny, Zarząd Oddziału Gliwice, Andrzej KRUEGER – ICSO „Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle, Rada Główna Instytutów Badawczych, Zbigniew PAPROCKI – Grupa Azoty SA, Tarnów, Zarząd Główny SITPChem, Erwin SROKA – FSNT NOT Rada Miejska Gliwice, Alek

sander SOBOLEWSKI – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, Zbigniew ŚLĘZAK – SITPChem Zarząd Główny, Warszawa, Małgorzata Iwona SZYNKOWSKA – Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, Zbigniew WZOREK – Wydział Chemiczny, Politechnika Krakowska, Tomasz ZIELIŃSKI – Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa

Worem lat ubiegłych, wnioski i ustalenia wynikające z referatów i dyskusji na tegorocznej konferencji, przesłane zostaną do wszystkich możliwych instytucji decyzyjnych w sprawach gospodarczych.