Zarząd Oddziału SITPChem w Gliwicach wraz z Sekcją Korozji przy Zarządzie Głównym oraz FSNT NOT Radą Miejską w Gliwicach  informują, że w dniach 20-22 marca 2019 r.  odbędzie się kolejna – 27. Konferencja Naukowo-Techniczna „ANTYKOROZJA. Systemy – Materiały – Powłoki”. Tradycyjnie już, do gościnnego Domu Wczasowego „Jawor” w Ustroniu-Jaszowcu zapraszamy naukowców, przedstawicieli przemysłu, firm i instytucji zajmujących się ochroną przed korozją.

Referaty i postery mogą być publikowane w czasopiśmie „Ochrona przed Korozją”, które od listopada 2017 r. jest w bazie Emerging Sources Citation Index, prowadzonej przez Clarivate Analytics czyli na Liście Filadelfijskiej (dawniej Thomson Reuters). Natomiast punktacja czasopisma „Ochrona przed Korozją” w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi 12 pkt.

Szczegóły w załączonych plikach: Komunikat, Karta zgłoszenia i Oświadczenie VAT