4 marca 2020 r. wszyscy twórcy techniki obchodzili I Światowy Dzień Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju, który został ustanowiony przez Światową Federację Organizacji Inżynierskich (WFEO).

Z tej okazji Zarząd Oddziału SITPChem wraz z FSNT NOT Radą Miejską zorganizował sympozjum, w którym uczestniczyło ponad 60 przedstawicieli stowarzyszeń branżowych działających na terenie Gliwic. Program sympozjum obejmował następujące wystąpienia:

1. Człowiek w obszarze przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym – dr Agnieszka GAJEK,  Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Chemicznego Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa. Zdefiniowane zostały podstawowe pojęcia, omówione główne elementy systemu i rola człowieka w przeciwdziałaniu poważnym awariom przemysłowym. Prelekcję uzupełniły obrazy z trzech największych katastrof: – zakłady chemiczne w Bhopal, Indie – 1984 r. 15 000 ofiar śmiertelnych; przyczyną były oszczędności i nieszczelność izolacji zabezpieczeń, – firma Sandoz w Bazyeli, Szwajcaria – 1986 r. – pożar magazynów z ok. 680 tonami pestycydów, z których ok. 20 ton z wodą użytą do gaszenia dostało się do Renu powodując katastrofę ekologiczną na niewobrażalną skalę,  – rafineria w Czechowicach Dziedzicach – 1971 r. – 37 ofiar śmiertelnych; powód paraliż decyzyjny – nie przerwano przetłaczania ropy z płonącego zbiornika na oddział destylacji co do doprowadziło do pożarów i wybuchów kolejnych zbiorników.

2. Zrównoważony rozwój, ale jaki? – Jan SURÓWKA, Wiceprezes Zarządu Oddziału SIMP Gliwice, EMS Energy Engineering and Management Systems. Prelekcja zawierała następujące zagadnienia: historia rozwoju i jego bariery, reperkusje przyjęcia i narzędzia realizacji zasad ZR, polityka UE i Polski w zakresie ZR. Rekomendowane działania na rzecz ZR w wymiarze społecznym, ekonomicznym i ekologicznym zainteresowały uczestników sympozjum – w znacznym bowiem stopniu dotyczą statystycznego Kowalskiego.

3. APA Group: Przemysł 4.0 zastosowanie w Polsce – Prezes Zarządu Artur Pollak – APA Group Lider systemów zarządzania budynkiem – Anna Siwiec.   Prelegenci przedstawili słuchaczom polską odpowiedź na przemysł 4.0 czyli platformę Nazca 4.0. – kompleksowe rozwiązanie do zarządzania i optymalizacji procesów automatyki, które pozwala maksymalizować korzyści biznesowe, dostrzegać luki i spojrzeć na procesy z szerszej perspektywy. To system, który łączy wizję z wykonaniem pozwalającym zarządzać budynkiem, dzielnicą, fabryką, a nawet całym miastem. Trzymamy kciuki za tytuł Teraz Polska 2020 dla firmy APA i jej Nazca 4.0. 

Zaproszeniem dla APA Group do Domu Technika NOT w Gliwicach, organizatorzy zapoczątkowali cykl przedstawiania gliwickich firm technologicznych, które osiągnęły sukces w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Burzliwe dyskusje po każdym wystąpieniu mogą świadczyć zarówno o trafności zaproponowanych tematów jak i potrzebie częstszego spotykania się z fachowcami, którzy potrafią poprowadzić słuchaczy po tajemniczych ścieżkach świata współczesnych technologii.