Sprawozdania

Na tej stronie zamieszczać będziemy roczne sprawozdania opisowe i tzw. sprawozdania statystyczne (dotyczące stanu organizacyjnego) z działalności Oddziału. 
Przed Walnymi Zjazdami ukażą się tutaj sprawozdania z działalności w całej 4-letniej kadencji.
2019  Sprawozdanie opisowe 
2018   Sprawozdanie opisowe i Sprawozdanie – stan organizacyjny
Sprawozdanie z działalności w kadencji 2014-2018
2017 Sprawozdanie opisowe  i Sprawozdanie – stan organizacyjny

2016 Sprawozdanie_2016 i Sprawozdanie – stan organizacyjny