30 czerwca 2021 r. członkowie Oddziału Gliwice spotkali się na tradycyjnym pikniku w Nadleśnictwie Rudziniec. Chemicy z Gliwice od wielu lat, co roku, sadzą w okolicy Rachowic (ok. drzewa – od Chemików z Gliwic. To jeszcze nie cały las, ale spore jego uzupełnienie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa Rudziniec, Pan Nadleśniczy mgr inż. Wiesław Kucharski i Rzecznik prasowy Nadleśnictwa Pani Ewa Łukasik. Pan Nadleśniczy opowiedział o odpowiedzialnym gospodarowaniu lasem. Wspominał o ciągłym wzroście zasobów leśnych, a jednocześnie o wykorzystywaniu ich potencjału, o dążeniu do godzenia celów ekonomicznych i środowiskowych, spełniając jednocześnie wszystkie społeczne oczekiwania wobec lasów; zapewniał o tym, że działalność leśników ma na celu dobro obecnych i przyszłych pokoleń.

W swojej pracy leśnicy wykorzystują badania naukowe i doświadczenia poprzedników. Jednym z celów leśników jest ochrona bioróżnorodności biologicznej we wszystkich obszarach ich działalności. W ramach takiej aktywności w Nadleśnictwie Rudziniec tworzony jest fragment lasu specjalnie dedykowany pszczołom. Powstanie tutaj spora pasieka, a dla pszczół sadzone są specjalne gatunki drzew; chemicy z Gliwic podczas tego pikniku posadzili 28 drzew: starych gatunków jabłoni i grusz, nieatrakcyjnych dla sadowników, za to ważnych przede wszystkim dzięki wspaniałym kwiatom, dla pszczół. Następna relacja z tego miejsca będzie opowiadała o degustacji doskonałych miodów wytworzonych przez pszczoły z rachowickiej pasieki.

Jeszcze trochę liczb. Powierzchnia lasów w Polsce zwiększyła się w okresie 1945-2018 z 6,5 do 9,2 mln ha; 77% procent lasów w Polsce jest zarządzanych przez Lasy Państwowe, a 20% znajduje się w rękach prywatnych. Pan Nadleśniczy opowiedział trochę o historii Polskiego Związku Łowieckiego. Wreszcie zagrał sygnał „na posiłek” i zaprosił wszystkich na pyszne kiełbaski, kaszankę i inne smakołyki.

To było naprawdę udane spotkanie. Po miesiącach oddalenia i zamknięcia w domach wróciliśmy do siebie, do lasu, do wspólnoty. Dziękujemy kol. Joli Przyłuckiej, która cały piknik zorganizowała, oczywiście z pomocą Przyjaciół z Oddziału, Eli Jarguz, Krysi Wojarskiej, Stefana Kiełtyki – wszystko pod czujnym okiem naszego Prezesa.

Nadleśniczy Wiesław Kucharski z prezesem Jerzym Kropiwnickim

Kol. Jola Przyłucka z Panią Rzecznik Nadleśnictwa Ewą Łukasik

Członkowie Oddziału SITPChem i SIMP w Gliwicach po zakończonej pracy