Witamy na stronie SiTPChem Oddziału Gliwice!

Co się u nas dzieje?

XXVI Konferencja ANTYKOROZJA 2018

Zarząd Oddziału SITPChem w Gliwicach wraz z Sekcją Korozji przy Zarządzie Głównym oraz FSNT NOT Rada Miejska w Gliwicach w dniach 21-23-marca 2018 r. zorganizował kolejną - 26. Konferencję Naukowo-Techniczną "ANTYKOROZJA. Systemy - Materiały - Powłoki". Tradycyjnie...

czytaj dalej

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne

Tradycyjne Spotkanie  Świąteczno-Noworoczne odbyło się 17 stycznia 2018 r. Do Domu Technika NOT w Gliwicach przybyło ponad 120 Członków naszego Stowarzyszenia i Rady Miejskiej NOT oraz zaproszeni Goście. Po powitaniu zebranych, Prezes ZO SITPChem Jerzy Kropiwnicki...

czytaj dalej

Jubileusz 90-lecia Stowarzyszenia

27 września 2017 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd SITPChem, na którym Delegaci z całej Polski zatwierdzili zmiany w Statucie Stowarzyszenia, dostosowujące go do zmian w ustawie: "Prawo o stowarzyszeniach". Po Zjeździe Delegaci i...

czytaj dalej

Aktualności

Współpraca