Koła

Koła Zakładowe SITPChem Oddziału Gliwice

Koło Terenowe przy ZO

Przewodniczący

Jadwiga PRZYŁUCKA

HENKEL-POLSKA

Przewodniczący

Ewa JAKUBCZYK

FLUOR SA

Przewodniczący

Anna URBAŃSKA

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu O/Z Farb i Tworzyw

Przewodniczący

Małgorzata ZUBIELEWICZ

Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej

Przewodniczący

Danuta GILLNER

INS Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN”

Przewodniczący

Joanna GLUZIŃSKA

Koło Byłych Pracowników GZChem CARBOCHEM

Przewodniczący

Stefan KIEŁTYKA

ZTS „IZO-ERG” SA

Przewodniczący

Aleksandra SZTABA

Avantor Performance Materials Poland S.A.

Przewodniczący

Krzysztof SKIRMUNTT

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Przewodniczący

Urszula SZELUGA

Aktualności

Współpraca