27 września 2017 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd SITPChem, na którym Delegaci z całej Polski zatwierdzili zmiany w Statucie Stowarzyszenia, dostosowujące go do zmian w ustawie: „Prawo o stowarzyszeniach”.

Po Zjeździe Delegaci i zaproszeni Goście, m.in. prezesi największych w kraju firm chemicznych, wzięli udział w obchodach Jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, które Patronatem Honorowym objął Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

  

Niewątpliwą ozdobą Jubileuszu był bez piękny i mądry wykład Prezesa Zarządu Głównego – prof. dr hab. inż. Jacka Kijeńskiego pt. „SITPChem – 90 lat misji w służbie środowiska inżynierskiego i gospodarki narodowej”.

Ważnym głosem było wystąpienie Pana dra Wojciecha Wardackiego,   Prezesa Grupy Azoty – głównego sponsora Jubileuszu; Pan Prezes mówił o 90 latach przemysłu nawozowego w Polsce i perspektywach jego rozwoju.

  

Ważnym punktem uroczystości było wspomnienie o śp. Jerzym Paprockim, który odszedł od nas w sierpniu br. Jego córka, Joanna Paprocka-Gajek i syn Piotr Paprocki odebrali przyznany pośmiertnie Ich Ojcu, Medal Feliksa Kucharzewskiego.