Przesunięty termin grudniowego wykładu

Szanowni Państwo, na 08 grudnia 2021 r. zaplanowany został wykład popularno-naukowy pt.: „Energetyka jądrowa a środowisko”, który w Domu Technika NOT w Gliwicach, miał wygłosić prof. dr hab. inż. Jan Składzień z Politechniki Śląskiej. Jednak z przyczyn...

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową 2021

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Gliwicach  wspólnie z  Dziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej ogłasza XXXII KONKURS na najlepszą magisterską pracę dyplomową z zakresu chemii, wykazującą możliwość praktycznego...

Seminarium o zrównoważonym rozwoju

Rada Miejska NOT wraz z gliwickimi Oddziałami SIMP i SITPChem zorganizowała 13 października 2021 r. seminarium naukowo-techniczne, którego jednym z celów było włączenie się w propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. W programie zaproponowano dwie prezentacje...

Wycieczka na Dolny Śląsk

Zwiedzanie świata i Polski zajmuje ważne miejsce wśród przedsięwzięć, które każdego roku podejmował gliwicki Oddział SITPChem.  Niestety koronawirus na wiele miesięcy odebrał możliwość bezpiecznego podróżowania. Wykorzystując letnie osłabienie pandemii i związane z...

Na Szlaku Zabytków Techniki

Podążając Szlakiem Zabytków Techniki i wykorzystując poluzowanie obostrzeń pandemicznych,  29 lipca 2021 roku, gliwiccy Sitpchem-owcy wybrali się do Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Pierwsza część Podziemnej Trasy Wodnej to ponad kilometr, unikatowego na skalę...

Piknik w Szkółce Leśnej w Rachowicach

30 czerwca 2021 r. członkowie Oddziału Gliwice spotkali się na tradycyjnym pikniku w Nadleśnictwie Rudziniec. Chemicy z Gliwice od wielu lat, co roku, sadzą w okolicy Rachowic (ok. drzewa – od Chemików z Gliwic. To jeszcze nie cały las, ale spore jego uzupełnienie. W...