Zarząd Oddziału SITPChem w Gliwicach wraz z Sekcją Korozji przy Zarządzie Głównym oraz FSNT NOT Rada Miejska w Gliwicach w dniach 21-23-marca 2018 r. organizują kolejną – 26. Konferencję Naukowo-Techniczną „ANTYKOROZJA. Systemy – Materiały – Powłoki”. Tradycyjnie już, do gościnnego Domu Wczasowego „Jawor” w Ustroniu-Jaszowcu zapraszamy naukowców, przedstawicieli przemysłu, firm i instytucji zajmujących się ochroną przed korozją.

Pięć sesji (w tym jedna posterowa) zapewnią Państwu wymianę doświadczeń, możliwość zaprezentowania własnych osiągnięć, nawiązanie kontaktów z profesjonalistami z branży. Nie zabraknie też czasu na rozmowy w kuluarach.

Zachęcamy do zgłaszania referatów i posterów, które mogą być recenzowane  i opublikowane w czasopiśmie „Ochrona przed Korozją”.  Od listopada 2017 “Ochrona przed Korozją” jest w bazie Emerging Sources Citation Index, prowadzonej przez Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters); szczegóły w załączniku „OpK na liście filadelfijskiej”. Natomiast punktacja czasopisma „Ochrona przed Korozją” w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi 12 pkt. (lista MNiSW z 9.12.2016). ICV (Index Copernicus Value) 2016: 83,86. – warunki publikacji w załączonym Komunikacie nr 2.

Dla Członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego przewidujemy ulgi w opłacie konferencyjnej – szczegóły w komunikacie.

Zwracamy również uwagę na możliwość zwolnienia opłaty z podatku VAT – szczegóły w” Komunikacie” i druku „Oświadczenie o VAT”.

Załączone dokumenty do pobrania:

Komunikat nr 2

OpK-na -Liście-filadelfijskiej

Karta zgłoszenia

Oświadczenie o VAT