Poniżej publikujemy  Statut Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000096244, dnia 28 czerwca 2019 roku.

Statut-2019